Beveiligde betaling
Gratis Verzending va €130
14 Dagen Retourservice

ALGEMENE VOORWAARDEN

De goederenverkoop op deze online winkel is onderworpen aan de Tsjechische rechtsvoorschriften, namelijk het Burgerlijk Wetboek, de Wet over de consumentenbescherming en andere van toepassing zijnde wetten. Alle kopers hebben dezelfde rechten afgezien hun nationaliteit.

De voorwaarden zijn volledig conform de bovenvermelde wetten. Een Nederlandse vertaling is op het ogenblik niet ter beschikking. De Tsjechische versie is beslissend. De consument heeft het recht de goederen zonder reden binnen 14 dagen na aflevering terug te sturen.


Algemene en Commerciële voorwaarden

Algemene en Commerciële voorwaarden (hierna alleen ACV) van de maatschappij Sneak Ave Trading s.r.o., gebaseerf in Václavské náměstí 795/40, 11000 Praha, telefoon +49 (0) 89 954 286 480, ID  08661464,FIN CZ08661464, een maatschappij in het handelsregister geregistreerd met de gemeentelijke rechtbank in Praag, sectie C, invoegen 321885 voor de verkoop van goederen via online winkel, gelegen op het Internet op www.sneak-a-venue.cz, www.sneak-a-venue.com en www.sneak-a-venue.de.


1. Inleidende bepalingen

1.1 De commerciële bepalingen (hierna alleen “inleidende bepalingen”) van de commerciële maatschappij Sneak Ave Trading s.r.o., gebaseerf in Václavské náměstí 795/40, 11000 Praha, telefoon +420 603714507, ID  08661464, het handelsregister geregistreerd met de gemeentelijke rechtbank in Praag, sectie C, invoegen 321885 (hierna alleen “verkoper”) regelen de wederzijdse rechten en verplichtingen van de partijen in verband met of uit hoofde van de koopcontract  (hierna alleen “koopcontract“) tussen de verkoper en andere natuurlijke of rechtspersoon gesloten (hierna alleen “koper”) via de online winkel van de verkoper. Online winkel wordt beheerd door de verkoper op het internet op www.sneak-a-venue.cz, www.sneak-a-venue.com, www.sneak-a-venue.de via een web-interface (hierna alleen "Web Interface van de handel").¨

1.2 De commerciële bepalingen verder reguleren de rechten en plichten van de partijen, wanneer de verkoper het gebruik van de website op www.sneak-a-venue.cz, www.sneak-a-venue.com, www.sneak-a-venue.de (hierna alleen “website”) en andere gerelateerde juridische relaties. De commerciële bepalingen niet betreffen gevallen waarin een persoon die van plan is om goederen te kopen van de verkoper, wordt het bestellen van goederen in de uitoefening van hun bedrijf.

1.3 Bepalingen die afwijken van de algemene voorwaarden kan worden onderhandeld in de koopcontract. Afwijkende afspraken in het contract hebben voorrang op de ruilvoet.

1.4 Bepalingen van de voorwaarden maken integraal deel uit van de koopcontract. Koopcontract en de voorwaarden zijn geschreven in het Nederlands. De Koopcontract kan in de Nederlandse taal worden gesloten.

1.5 De Zakelijke voorwaarden kan worden gewijzigd door de verkoper. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen die na de effectieve periode van de vorige versie van de zakelijke omstandigheden.

1.6 Bij uw aankoop sluiten van de koopovereenkomst bevestigt dat hij bekend is met de volledige tekst van deze voorwaarden, dat betekent dat al zijn voorwaarden en dat ze volledig mee eens.

2. Gebruikersaccount

2.1 Na registratie van de koper op de website, kan de koper toegang hebben tot hun gebruikersinterface. Van de gebruikersinterface kan de koper goederen bestellen (hierna alleen “gebruikersaccount”)
In het geval dat de web-interface van de handel het mogelijk maakt, kunnen kopers ook goederen te bestellen zonder registratie rechtstreeks vanaf de webinterface bedrijf.

2.2 Bij de registratie op de website en bij het bestellen van goederen is de koper verplicht om correcte en juiste informatie te verstrekken. De in de gebruikersaccount vermelde gegevens is de koper verplicht om te actualiseren in het geval van wijzigingen. De aan de kopers gebruikersaccount bij en het bestellen van goederen door de verkoper aangeduid gegevens worden geacht juist te zijn.

2.3 Toegang tot de gebruikersaccount is beveiligd door een gebruikersnaam en wachtwoord. De koper is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van informatie die nodig is behouden om toegang te krijgen tot account van de gebruiker en erkent dat de Verkoper niet aansprakelijk voor enige schending van deze verplichting door de koper is.

2.4 Koper is het gebruik van een gebruikersaccount aan derden niet toestaan.

2.5 Koper erkent dat de gebruikersaccount niet te allen tijde beschikbaar kan zijn, vooral met betrekking tot het nodige onderhoud.

3. Koopcontract
3.1 Web Interface van de winkel bevat een lijst van goederen te koop aangeboden, met inbegrip van de prijzen van individuele goederen. De prijzen van de aangeboden goederen zijn inclusief belasting over de toegevoegde waarde en alle gerelateerde kosten . Te koop aanbieden van goederen en de prijzen van de goederen van kracht blijven zolang ze worden weergegeven in de webinterface bedrijf. Deze bepaling is niet beperkt tot de verkoper sluiten van een koopovereenkomst afzonderlijk is onderhandeld . Alle aanbiedingen om goederen die in de webinterface van de handel verkopen zijn niet bindend en de verkoper is niet verplicht om een koopovereenkomst met betrekking tot dit product te sluiten.

3.2 De webinterface van de winkel bevat ook informatie over de kosten van de verpakking en levering.

3.3 Om te bestellen goederen de kopers voegt de goederen toe aan een elektronisch winkelwagentje op de webinterface bedrijf. De voorbeschouwing van de winkelwagen bevat met name informatie over:

a) bestelde goederen,
b) wijzen van betaling van de koopprijs, en
c) informatie over de kosten in verband met de levering van goederen (heirna samen alleen “bestelling“).

3.4 Voordat u de bestelling naar de verkoper, is de koper toegestaan om te controleren en gegevens teneinde te wijzigen om de koper te zetten, en ook met betrekking tot de optie koper op te sporen en te corrigeren fouten tijdens de data-entry op bestelling. De order stuurt een koper te klikken op "Bestelling bevestigenDe in de volgorde bedoelde gegevens worden geacht correct verkoper. De verkoper onmiddellijk na ontvangst van de bestelling aan de koper bevestigt de ontvangst van deze e-mail en e-mail adres van de koper die in de gebruikersinterface of in de volgorde (hierna "elektronische adres van de koper").

3.5 Verkoper is altijd gerechtigd om, afhankelijk van de aard van de bestelling (hoeveelheid goederen, aankoopprijs, geschatte verzendkosten) aan de koper vragen om extra bevestiging.

3.6 Bindend bod voor de oprichting van een koopovereenkomst voor de voltooiing van de bestelbon door te klikken op de "Buy" knop.
De klant ontvangt dan een automatische bevestiging van de bestelling na ontvangst van e-mail (orderbevestiging).
Deze orderbevestiging is niet een aanbod wordt aanvaard, maar alleen informeert de klant bij ontvangst van de bestelling door Sneak Ave Trading s.r.o..
De overeenkomst met Sneak Ave Trading s.r.o. wordt geconcludeerd alleen wanneer de klant aanvaardt het aanbod door het versturen van de bestelde producten aan de klant, en dit bevestigt het verzenden van een tweede e-mail (bevestiging van verzending).

3.7 Koper erkent dat de verkoper niet verplicht is om een koopovereenkomst te sluiten, in het bijzonder met die eerder wezenlijk geschonden de koopovereenkomst (inclusief algemene voorwaarden).

3.8 Koper akkoord gaat met het gebruik van communicatie op afstand bij het sluiten van de koopovereenkomst. Kosten die door de koper bij het gebruik van middelen voor communicatie op afstand in verband met het sluiten van de koopovereenkomst (kosten van toegang tot internet, telefoon kosten) rekening van de koper.

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1. Prijs van de goederen en de eventuele kosten in verband met de levering van goederen volgens het contract kan de koper aan de verkoper te betalen op de volgende manieren:

overschrijving op de rekening van de verkoper n: IBAN: DE38 7001 1110 4100 0850 09   BIC/SWIFT: DEKTDE7GXXX, gehouden door Handelsbank AG. (hierna alleen „rekening van de verkoper“);overschrijving via betalingssysteem PayPal; contant bij aflevering op de door de koper in bestelling aangewezen plaats.

4.2 Met De koopprijs is de koper verplicht de kosten in verband met verpakking en levering betalen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, de aankoopprijs is inclusief de kosten in verband met het leveren van de goederen.

4.3 In het geval van betaling in contanten of in het geval van betaling bij aflevering, de koopprijs is verschuldigd bij de ontvangst van de goederen.  In het geval van girale betaling van de koopsom moet worden betaald binnen 11 dagen na de koopcontract.

4.4 In het geval van girale betaling, is de koper verplicht de koopprijs van de goederen te vergoeden samen met de variabele symbool van betaling (factuurnummer). In het geval van girale betaling door de koper om de koopprijs te betalen is de verplichten nagekomen op het moment dat een ontmoeting met de juiste hoeveelheid aan de rekening van de verkoper.


4.5 De verkoper heeft het recht, in het bijzonder indien de koper niet voorziet in een extra bevestiging van de bestelling (art. 3.5), eisen de betaling van de volledige koopprijs vóór verzending aan de koper.

4.6 Als het gewoonlijk  is en als door de algemeen bindende wettelijke voorschriften uitgevaardigd is door de verkoper ten aanzien van betalingen in het kader van een contract koper belasting document - factuur. Verkoper is betaler van belasting over de toegevoegde waarde. De fiscale document - factuur van de verkoper maakt aan de koper op en stuurt deze elektronisch naar het e-mail adres van de koper of op papier met de goederen.

4.7. De koper verkrijgt de eigendom van de goederen door het betalen van de volledige aankoopprijs van de goederen.

5. Intrekking van de overeenkomst

5.1. In overeenstemming met § 1829 van het Burgerlijk Wetboek heeft de Koper het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen terug te trekken uit het contract.

5.2. De intrekking van de overeenkomst moet aan de verkoper aantoonbaar worden geleverd binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen, aan het e-mailadres van de verkoper [email protected] De goederen moeten aan de koper worden gestuurd:  SneakAvenue Logistics, In de Tarpen 53, 22848 Norderstedt, Germany.

5.3. Indien de koper zich terugtrekt uit het contract, de verkoper stuurt of vooruit zonder onnodige vertraging, binnen veertien dagen na de terugtrekking, ontvangen goederen van hem

5.4 Indien de koper zich terugtrekt uit het contract terug te bezorgen verkoper zonder onnodige vertraging, binnen veertien dagen na de terugtrekking, alle fondsen met inbegrip van de kosten van de levering, die van hem in het kader van de overeenkomst ontvange (Met uitzondering van de extra kosten die door de koper gekozen levering methode, die anders is dan de minst dure type van de standaard levering worden aangeboden door de verkoper) overschrijving op een door de koper aangewezen rekening.

5.5. Indien de koper zich terugtrekt uit het contract, is de verkoper niet verplicht aan de koper fondsen terug te keren voordat de koper overgeeft de goederen of bewijst, dat de goederen aan verkoper verzonden worden.


5.6. De kosten voor het terugzenden van de goederen naar de verkoper draagt in het volledige bedrag de koper.

5.7. Binnen veertien (14) dagen na de terugkeer van de goederen door de koper op grond van art. 5.3  is verkoper gerechtigd om de geretourneerde goederen te controleren, vooral met het oog op de vraag of de geretourneerde goederen niet zijn beschadigd, versleten of gedeeltelijk verteerd.

5.8 Koper is verantwoordelijk voor de verkoper voor een vermindering van de waarde van goederen die afkomstig is van de behandeling van de goederen anders dan noodzakelijk te beschikken met betrekking tot de aard en eigenschappen is.


5.9. Koper erkent dat indien de goederen geretourneerd door de koper beschadigd, versleten of gedeeltelijk verbruikt, wordt de verkoper recht op schadevergoeding door hem geleden. Vorderingen tot schadevergoeding, kan de verkoper eenzijdig verrekend met de vordering van de koper om de koopprijs terug te betalen.

5.10. Indien de verkoper samen met de goederen voorziet aan koper een geschenk, is de geschenk  een bestanddeel van de overeenkomst tussen de verkoper en de koper ondertekende de ontbindende voorwaarde dat optreedt wanneer de herroeping van de overeenkomst de consument donatie overeenkomst met betrekking tot de effectiviteit van een dergelijk geschenk en verliest de koper is vereist, samen met de goederen naar de verkoper en rendement aangeboden geschenk.


5.11. Koper kan niet de in § 1837, 89/2012 Coll.  van de wet genoemde overeenkomsten te annuleren.

5.12 Verkoper is gerechtigd, tot de ontvangst van de goederen door de koper terug te trekken uit het contract in geval van omstandigheden die helpen om zijn levering van de bestelde goederen aan de koper te voorkomen.
6. Leveringsvoorwaarden

6.1 De wijze van levering van goederen wordt bepaald door de verkoper, tenzij de koopovereenkomst anders bepaalt. In het geval dat de wijze van vervoer wordt onderhandeld op verzoek van de koper, de koper draagt het risico en de extra kosten in verband met deze vorm van vervoer.

6.2 Als de verkoper onder de koopovereenkomst van de goederen op de door de koper in de bestelling aangewezen plaats moet leveren, is de koper verplicht de goederen bij levering te aanvaarden. Indien de koper niet de goederen over te nemen op de levering, is verkoper gerechtigd om van het contract af.

6.3 In het geval dat de redenen waarom de goederen moeten herhaaldelijk of op een andere wijze dan vermeld in de bestelling geleverd worden, zal de koper betaalt de kosten in verband met herhaalde levering van goederen, respectievelijk. kosten in verband met andere levering methode.

6.4 Bij het nemen van de goederen van de vervoerder, is de koper verplicht om de integriteit van het pakket en in geval van eventuele gebreken onmiddellijk controleren de vervoerder te melden. In het geval van een inbreuk reünie pakket indicatie van een inbraak in de zending koper hoeft niet versturing van de vervoerder. Door ondertekening van de leveringsbon koper bevestigt dat de verzending van goederen voldoen aan alle voorwaarden en eventuele verdere claims met betrekking tot schending van de container zendingen kunnen niet worden genegeerd.

6.5 In het geval dat de aankoopprijs meer dan € 130 in het geval van leveringen aan Nederland, is de verkoper gerechtigd de koper verzendkosten in rekening brengen overeenkomstig art. 6

7. Garantievoorwaarden

7.1.  De rechten en plichten van de partijen ten aanzien van de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken, met inbegrip van de garantie aansprakelijkheid van de verkoper worden beheerst door de relevante wetgeving (in het bijzonder de bepalingen van § 612 ev. Van het Burgerlijk Wetboek).

7.2 De verkoper is verantwoordelijk voor dat het verkochte artikel is in overeenstemming met de overeenkomst en dat het vrij is van gebreken. Overeenstemming met de overeenkomst houdt in dat de verkochte zaak heeft kwaliteit en eigenschappen vereist door het contract, de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, dan wel op basis van hun verwachte door de advertenties, of de kwaliteit en de eigenschappen bezitten die zijn van dezelfde soort die aan de eisen van de wetgeving voldoet in de juiste hoeveelheid, maat of gewicht en komt overeen met het doel waarvoor de verkoper zegt dingen of wat dat betreft normaal gebruikt.


7.3 In het geval dat de zaak bij de ontvangst van de koper is niet in overeenstemming met het contract (hierna aangeduid als "in strijd zijn met de overeenkomst"), heeft de koper het recht om de verkoper kosteloos en zonder onnodige vertraging, zet in overeenstemming met de koopovereenkomst, en volgens door het uitwisselen van de koper, of reparatie; tenzij een dergelijke procedure niet mogelijk is, kan de koper een redelijke korting te vragen over de prijs of de overeenkomst ontbinden. Dit geldt niet indien de koper wegens contractbreuk wist of in strijd zijn met de overeenkomst die hij heeft veroorzaakt.
Strijd zijn met de overeenkomst, die in werking binnen zes (6) maanden zal duren vanaf de datum van de overname wordt beschouwd als inconsistentie in de overname, zo niet in de aard van de zaak of indien het tegendeel wordt bewezen.

7.4 Tenzij de dingen die bederfelijke of gebruikte goederen, de verkoper voor gebreken die zichtbaar als het conflict met het contract na het item binnen de garantieperiode (garantie) geworden zijn.

7.5 De rechten van de koper uit hoofde van de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken, inclusief garantie aansprakelijkheid van verkoper, koper geldt met de verkoper op zijn bedrijf om in de klachtenprocedure verkoper genoemd. Voor het moment dat de vordering, het moment waarop de verkoper ontvangt van de geclaimde koper goederen.

7.6 De rechten van de koper uit hoofde van de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken, inclusief garantie aansprakelijkheid van verkoper, koper geldt met de verkoper op zijn winkel.

8. Levering

8.1 Tenzij anders is overeengekomen, moet alle correspondentie met betrekking tot de koopovereenkomst aan de andere partij worden geleverd schriftelijk, per e-mail, persoonlijk of per aangetekende post (door de afzender gekozen). De koper wordt geleverd aan het opgegeven e-mailadres in zijn gebruikersaccount.

8.2 Het bericht wordt geleverd:

a) In geval van levering per e-mail na ontvangst van inkomende mailserver; integriteit van de berichten verzonden via elektronische post kan worden gewaarborgd door een certificaat,
b) In het geval van levering in eigen persoon of door postdiensten door het nemen van de geadresseerde,
c) In het geval van levering in persoon of per post, en ook het ontkennen van de ontvangst van de zending weigeren geadresseerde verlenen (of een persoon die gemachtigd is om het te accepteren voor hem) om het te accepteren,
d) In geval van levering van postdiensten aan het verstrijken van tien (10) dagen na de verzending en belastingen gevraagd de geadresseerde de zending te aanvaarden, als er de zending met de post, zelfs als de geadresseerde heeft kennis van de depositie.


9. Privacy en Informatie

9.1 De verkoper verklaart dat alle persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk en zullen alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst met de koper en de verkoper van marketing acties (zelfs die met de aannemers verkoper uitgevoerd) en niet op andere wijze bekendgemaakt aan derden,. Met uitzondering van situaties met betrekking tot de distributie of betaling contact over de bestelde goederen (van naam en verzendadres) of speciale marketing events.
Verkoper vordert zodat de betrokkene niet wordt geschonden op hun rechten, in het bijzonder het recht op menselijke waardigheid, en wordt tevens bescherming tegen onbevoegde toegang te garanderen tot het privé-leven van de betrokkene.

9.2 Persoonlijke informatie die vrijwillig wordt verstrekt door de koper aan de verkoper om orders en marketing events verkoper voldoen, worden verzameld, verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van de Tsjechische Republiek, met name wet nr. 101/2000 Coll., Over de bescherming van persoonsgegevens, zoals en zoals gewijzigd. Koper geeft zijn toestemming voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens voor de doeleinden van de vergadering het onderwerp van de koopovereenkomst en gebruiken voor marketingdoeleinden verkoper (esp. Voor het versturen van commerciële boodschappen), en totdat een schriftelijke verklaring oneens met de afwerking elektronisch verzonden naar [email protected]


9.3 De koper heeft het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens en het recht om ze te corrigeren, waaronder het recht op duidelijkheid en rectificatie van de status en andere wettelijke rechten te verzoeken deze gegevens.


9.4 De verkoper kan ook toestemming proces als ze worden opgeroepen. "Cookies", om de levering van diensten van de informatiemaatschappij te bevorderen, in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 95/46 / EG betreffende doel "cookies" en soortgelijke instrumenten, en zorgt ervoor dat gebruikers op de hoogte van de informatie wordt gemaakt dat geplaatst op de eindapparatuur die ze gebruiken, te verkopen voor dit doel door de afzonderlijke voorwaarden voor het gebruik van cookies. Gebruikers hebben de mogelijkheid om "cookies" of soortgelijk apparaat opgeslagen op hun eindapparatuur, bijvoorbeeld weigeren. Dat loopt in uw browser functionaliteit incognito.

9.5 Koper akkoord gaat met informatie met betrekking tot goederen, diensten of bedrijf de verkoper aan de koper e-mail adres te ontvangen en ga akkoord met commerciële communicatie verkoper ontvangt de koper het e-mailadres.

10. Slotbepalingen

10.1 Als de relatie in verband met het gebruik van de website of de rechtsverhouding van de koopovereenkomst omvat internationale (buitenlandse) element, de partijen het erover eens dat de relatie wordt beheerst door de Tsjechische wetgeving. Dit heeft geen invloed op de rechten van consumenten als gevolg van de algemeen verbindende wettelijke voorschriften.

10.2 Koper erkent dat de software en andere inhoud van de web-interface van de handel (goederen, waaronder foto's) worden beschermd door het auteursrecht.

10.3 De Koper is niet gerechtigd tot het web-interface gebruiken om de handel mechanismen, software of andere procedures die van invloed zijn op de werking van de webinterface zakelijk gebruik.

10.4 Koper erkent dat de verkoper niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit de tussenkomst van derden aan de website of die voortvloeien uit het gebruik van de website op een manier die niet de bedoeling zijn.

10.5 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar is, of dergelijke gebeurt, in plaats van de ongeldige bepaling een bepaling waarvan de betekenis niet geldige bepaling zo dicht mogelijk. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling doet geen afbreuk aan de geldigheid van andere voorziening. Wijzigingen en aanvullingen op de koopovereenkomst of voorwaarden schriftelijk bewezen.

10.6 Deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van haar componenten zijn geldig en effectief 1. 12. 2019, en trekt de vorige versie van de GTC met inbegrip van haar componenten.

10.7 Contactgegevens van de verkoper: adres voor de levering Sneak Ave Trading s.r.o., Václavské náměstí 795/40, 11000 Praha, e-mail adres [email protected], telefoon +49 (0) 89 954 286 480.

In Praag, 1.12.2019

Toegevoegd in de winkelwagen

Produkt %item_name% %item_primary_attributes% (nummer product. %item_number%) was %item_count%x in de winkelwagen toegevoegd!

Doorgaan met aankopen Overgaan naar de winkelwagen
Wij leveren binnen Nederland vanaf € 130 aanschafwaarde gratis!

Elk pakket versturen wij met DHL.

Voor bestellingen onder € 130 aanschafwaarde berekenen wij € 4,95 verzendkosten.

Verzendduur (schatting):
Nederland: 3 – 5 werkdagen

Kies het land zodat wij de verzend- en administratiekosten voor u kunnen berekenen.Onze leveringen naar derde landen zijn belastingvrije exportleveringen in overeenstemming met de omzetbelastingwet § 4 nr. 1a UStG. Als de levering plaatsvindt in niet-EU-landen, moet de klant mogelijk aanvullende rechten, belastingen of toeslagen betalen, maar niet aan de leverancier, maar aan de daar verantwoordelijke douane of belastingdienst. De klant wordt geadviseerd om de douane of belastingdienst om details te vragen alvorens te bestellen. Voor leveringen naar het VK is de vermelde prijs inclusief VK-btw. Bij retourzending worden eventuele douanerechten en administratiekosten terugbetaald. Een vergoeding van de verzendkosten is uitgesloten.

Select your country

We believe you are from United States. Hit the button below to shop in your language.

United States

www.sneak-a-venue.com